Tag Archives: appel d’offre @ca

Generar del pressupost a partir d’un model Revit

Cost-It, el complement de Presto per a Revit, genera el pressupost complet a partir de la informació continguda en el model BIM. Del model al pressupost WBS de categories i tipus Tots els elements de cada família i tipus apareixen … Continue reading

Com presentar una licitació amb Presto

Especialment en entorns internacionals L’objectiu d’aquest document/webinar és descriure el procés que pot seguir una empresa constructora per a preparar una licitació amb Presto, estructurant el pressupost del projecte en la forma adequada per a rebre ofertes dels seus proveïdors, … Continue reading