Que és Presto

Presto és el primer programari de pressupostos i amidaments BIM oriented que integra la gestió i el control de costos per a edificació i obra civil, que engloba les diferents necessitats de tots els agents que hi intervenen i en totes les fases del projecte

  • Professionals que redacten projectes
  • Directors d’execució d’obres i project mànagers
  • Empreses constructores i promotores
Presto 2017, camí cap a la integració

Presto està orientat a facilitar la estandarització, la reutilització i l’intercanvi de dades entre els diferents agents de la edificació

Tota la informació s’integra al pressupost, des de la planificació fins a les certificacions, inclòs el control econòmic de l’obra, la informació dels sistemes de gestió de la qualitat i la documentació de la obra acabada, proporcionant un entorn compartit i ordenat de gestió del coneixement.

A continuació trobarà més detalls sobre les funcionalitats i avantatges de cada mòdul de Presto en cada etapa del projecte:

 
Pressupost Pressupost i amidaments
Realització de pressupostos i ofertes per a l’edificació i obra civil
Personalitzar d’informes
Personalizació i creació de nous informes
Lecture de plànols DWG
Extracció d’amidaments de plànols d’AutoCAD o en format DWG
Cost-It BIM
Generació dels amidaments a partir d’un mòdel BIM
Planificació Planificació
Planificació econòmica, financera d’ingressos i costos i temporal
Execució Contractació
Proces complert de contractació i aprovisionament dels recursos necessaris per a executar l’obra
Gestió del projecte
Certificació i seguiment econòmic de l’obra per a la direcció d’obra, el project manager i el promotor
Facturació i control
Producció, facturació i control de costos per a constructores

Presto és un programa fàcil de personalitzar, flexible per a treballar en diferents entorns legals i culturals, que disposa d’accés multiusuari a les obres, en xarxa i a traves d’internet.

Esta integrat bi-direccionalment amb Microsoft Office, Primavera, Revit i altres programaris utilitzats en el projecte i la execució d’obres.

A més, permet la creació de complements o plugins mitjançant un API (Application Programming Interface) per a resoldre les necessitats particulars dels usuaris.

Certificat per Microsoft Platform Ready, és compatible amb els criteris i els costums habituals de l’entorn Windows, és compatible amb Windows 10 i es lliura firmat digitalment i verificat per VeriSign.

verisign

Més informació i detalls al “Catàleg de Presto”

Comments are closed.