Presto a l’etapa del pressupost

Presto permet estimar el cost i crear pressupostos pel professional de projectes o realitzar estudis i ofertes des del punt de vista de l’empresa constructora.

Incorpora nombroses funcions per a optimitzar, editar, filtrar, datar, importar i comparar els amidaments provinents de Presto o d’altres orígens, així com informes oberts i flexibles que poden ser a personalitzats per l’usuari.

Ofereix un sistema d’informació integrada que permet associar el desglossament d’amidaments, fitxers i dades que defineixen qualsevol projecte d’edificació i obra civil.


Pressupost amb amidaments i text a Presto

Més informació al “Catàleg de Presto” de la pàgina principal o en el “Catàleg de Presto en la etapa del projecte” que trobarà al peu d’aquesta pàgina.

Excel2Presto

Excel2Presto és un complement d’Excel que permet convertir qualsevol full Excel que contingui un pressupost o un banc de preus més o menys estructurat en un pressupost de Presto.


Full d’Excel convertit a Presto amb el complement Excel2Presto

Avantatges de l’ús de Presto

  • Reutilitza tant la informació entre pressupostos i bancs de preus propis o d’autors diferents, como la informació digital importada de models BIM o programaris com Microsoft Project i Primavera.
  • Facilita la lectura i amidament de plànols complexes en format DWG, sense necessitat de preparació prèvia ni una estructura obligatori.
  • Disposa d’una estructura pròpia del sector de la construcció, flexible i personalitzable, que proporciona un entorn compartit de manera que el contingut dels pressupostos dels diferents usuaris sempre es pot intercanviar, parcial o totalment, sense perdre informació i sense que s’alterin els resultats.

Productes disponibles

Presto Pressupostos i amidaments

Realització de pressupostos i ofertes per a edificació i obra civil.

Presto Personalitzar informes

Personalització i creació de nous informes.

Presto Lectura de plànols DWG

Extracció d’amidament de plànols d’AutoCAD o en format DWG.

Comments are closed.