Presto a l’etapa de planificació

Presto disposa de les eines necessàries per a ajudar-lo en les tasques prèvies a l’execució de l’obra, com la planificació econòmica i financera d’ingressos i costos o la planificació temporal, com no trobarà en cap altre programa de gestió de projectes de construcció.

Etapa_planificació
Diagrama de barres amb Presto

Més informació en el “Catàleg de Presto” de la pàgina principal o en el “Catàleg de Presto en la etapa de planificació” que trobarà al marge dret.

Plan-It

Consisteix en una sèrie de processos de Presto, vinculats al mòdul de Planificació, que ajuden a convertir el pressupost en una planificació, estalviant temps al re-utilitzar informació definida al pressupost.

Serveix com a enllaç entre el sistema BIM i el programa de planificació preferit, com un avantatge afegida per a obtenir el pressupost amb Cost-It.

Avantatges de l’ús de Presto

Presto manté de forma conjunta la planificació i el pressupost de l’obra, integrant totalment la informació d’ingressos, costos i temps.
Ofereix una visualització intuïtiva, flexible i personalitzable per a poder imprimir o veure, de manera sobreposada al diagrama de barres, qualsevol informació compresa al pressupost.

La planificació econòmica és independent de la planificació temporal, però es poden relacionar de diferents maneres:

  • Generar la planificació econòmica a partir del diagrama de barres.
  • Visualitzar la planificació econòmica sobre el diagrama.
  • Situar les activitats en funció de la planificació econòmica.

Per a agilitzar la creació del diagrama de barres Presto permet crear automàticament enllaços entre tasques, solapar o desfasar activitats o programar dues tasques en paral·lel amb l’enllaç doble (no suportat per altres programaris de gestió de projectes).

  • Si s’utilitzen altres programaris, com Microsoft Project o Primavera, Presto pot importar i exportar els resultats per a visualitzar-los, comprovar-los i reutilitzar-los a la planificació econòmica i a la gestió del projecte durant la execució.
  • Presto subministra patrons de despesa com la Corba S, per a realitzar la periodificació de la execució de l’obra per fases.

A més, amb Presto pot realitzar un anàlisi financer molt precís inclús en fases inicials o utilitzar els resultats de la planificació per a comparar dades amb la certificació durant la execució real.

Productes disponibles

Presto Planificació

Planificació econòmica, financera d’ingressos i despeses i temporal.

Comments are closed.