Com assignar recursos a l’obra: diferència entre Primavera i Presto

“Cómo asignar recursos a la obra: diferencia entre Primavera y Presto”
Document original de RIB Spain, traduït per ÀBAC Consultors del Vallès

Aquest text desenvolupa a Presto l’exemple del document “Primavera P6 – Adding Generic Labor Resources to a Project” publicat per Tensix Consulting et accessible a: tensix.com/2015/01/primavera-p6-adding-generic-labor-resources-to-a-project/

Primavera està pensat per utilitzar activitats que són totes diferent, definides per l’import i no per la quantitat física, i això l’obliga a quantificar els recursos necessaris en la seva totalitat, no de manera unitària, i generalment nominatius. A Presto, per contra, les activitats es defineixen unitàriament, perquè siguin reutilitzables amb quantitats físiques diferents, i els recursos són genèrics. Com a resultat, el procediment per assignar recursos a una obra és més senzill que a Primavera.

Es tracta d’instal·lar una canonada i una arqueta de formigó.

Activitats, durades i precedències

Recursos necessaris

Fins aquí, el procés és similar als dos programes, amb les diferències ocasionades per les diferències en la interfície d’ús.

A Primavera és necessari entendre ara les diferents formes de relacionar la durada de les activitats amb les unitats (que en aquest cas són les hores dels recursos) i les unitats per temps, i definir el tipus de durada. A Presto no és necessari, perquè no hi ha una vinculació automàtica, sinó que es proporcionen diversos suggeriments per a les durades en funció dels rendiments, la producció i el nombre d’equips, que l’usuari utilitza si li interessen. I en aquest exemple no és necessari fer-ho ja que les durades ja estan fixades.

S’associen ara els recursos a cada activitat, però, a diferencia de Primavera, on cal associar 32 hores del recurs quan fan falta 4 peons, podem associar un rendiment fix de 8 hores per dia i definir el nombre de peons per separat, que és més intel·ligible i fàcil de modificar. A més, com que es poden introduir quantitats a les activitats posem 2 com a quantitat de canonada, i això permet mantenir aquest mateix rendiment de recursos.

Tant el pressupost com el número de recursos s’entenen directament a la figura, que és també l’estat inicial i el final.

Pressupost, quantitat diària i nombre de recursos
A Primavera cal anar ajustant les dedicacions diàries després d’assignar cada recurs i re-calcular per a obtenir l’import total. A Presto el cost total i el número de recursos s’obtenen a mesura que s’introdueixen les dades.

Per veure la ocupació dels recursos es calculen els recursos amb “Processos: Contractació: Calcular recursos: Per dies, mesos i anys”. Es veu a les finestres “Agenda” o “Conceptes”, finestra subordinada “Recursos”, en funció de si es volen veure tots els recursos o un per un.


Nombre de treballadors a la finestra de conceptes i gràfic Excel

Per calcular el nombre de treballadors s’utilitza la expressió d’usuari:

Recursos.CanPres / Obra.CalcDurLab

En aquest cas no és necessari cap ajust.


Documentació en pdf…

Com assignar recursos a l’obra, diferència entre Primavera i Presto
Com assignar recursos a l’obra, diferència entre Primavera i Presto

Document original…

Cómo asignar recursos a la obra, diferencia entre Primavera y Presto
Cómo asignar recursos a la obra diferencia entre Primavera y Presto

Comments are closed.