Presto a l’etapa d’execució

Presto engloba totes les tasques durant la execució d’obra, des de la contractació, la certificació i el seguiment fins a la facturació i el control de costos.

Les funcions que realitza Presto en aquesta etapa estan orientades a dos punts de vista diferents:

  • Gestor del projecte o project manager
  • Empresa constructora

Gestor del projecte, direcció de l’obra i promotor

Presto proporciona els recursos per a realitzar des de la comparació d’ofertes, les certificacions i la gestió de canvis fins al seguiment del cost aplicant el mètode del valor adquirit (EVM).

Etapa_execució_1
Certificació per línies d’amidament amb Presto.
Seguin aquest mètode s’obté la versió as-built del pressupost.

L’empresa constructora

Presto permet realitzar la contractació, el seguiment de la producció, la facturació i els resultats econòmics de l’obra durant la execució i per això separa les tasques de control i seguiment en processos independents.

Etapa_execució_2
Gràfic generat per Presto en Excel amb els resultats del mètode del valor adquirit (EVM), des del punt de vista de l’empresa constructora.

Més informació al “Catàleg de Presto” de la pàgina principal o al “Catàleg de Presto a la gestió del projecte” i “Catàleg de Presto per a l’empresa constructora” que trobarà al marge dret d’aquesta pàgina.

Avantatges de l’ús de Presto

Es construeix allò que es projecta, i per tant, es certifica allò que es pressuposta. La certificació és el “as-built” del pressupost, afegint les variacions que hagin sorgit durant l’execució.

  • Amb Presto es poden certificar les mateixes línies d’amidament que detallen el pressupost. Aquest procediment, especialment adequat quan els amidament provenen d’un model BIM, permet extreure informació molt útil sobre la evolució del cost i el termini.
  • Presto posa a l’alçada d’empreses constructores i promotores de qualsevol grandària els mètodes i els recursos informàtics de les empreses més avançades del sector, proporcionant un sistema integrat de control de costos.
  • Per a agilitzar el treball i mantenir uns procediments uniformes a tota l’empresa, Presto ofereix opcions predefinides de compra i proveïdors, la generació automàtica de documents i un procés de facturació específicament orientat a la construcció que permet comprovar d’un cop d’ull la situació global.

A més Presto ofereix informes i plantilles obertes i personalitzables per a tots els documents que cal que presenti la direcció de l’obra o l’empresa constructora.

Productes disponibles

Presto Contractació

Procés complet de contractació i aprovisionament dels recursos necessaris per a executar l’obra.

Presto Gestió del projecte

Certificació i seguiment econòmic de l’obra per a la direcció de l’obra, el project manager i el promotor.

Presto Facturació i control

Producció, facturació i control de costos per a constructores.

Comments are closed.