Cost-It, el complement de Revit per a Presto

Cost-It, genera automàticament tot el paquet d’informació necessari per a oferir projecte realitzat amb Revit, incloent les especificacions, les unitats d’obra amb els seus amidaments estructurats a la EDT del projecte, els plànols i fins i tot un model IFC.

Línia d’amidament seleccionada a Presto i localitzada a Revit

Amb Presto pot convertir aquests amidaments en un pressupost valorat, partint del cost unitari introduït a Revit o mitjançant enllaços a bancs de preus per a la construcció. Es un procés bidireccional, que permet tornar a introduir informació de Presto a Revit, així com identificar gràficament els elements del pressupost en el model amb un clic.

Finestra de configuració de la exportació

Cal tenir Revit per a utilitzar Cost-It?.. i altres dubtes sobre Cost-It

Aqui trobarà alguns dels dubtes més freqüets dels usuaris sobre Cost-It, que pot ampliar amb més informació amb els documents del marge dret


…que és exactament Cost-It

Cost-It és un complement (plugin) per a Revit que extreu automaticament els amidaments del model BIM en format Presto.


…per a utilitzar Cost-It es necessita tenir Revit instal·lat?
  • Si es vol modificar el model, sí.
  • Si nomes es vol generar el pressupost i visualitzar els elements del pressupost al model no necessita tenir una llicència de Revit, només cal instal·lar Revit Viewer.

…es poden mesurar els mur per capes?

A l’exportar s’escull si els murs i altres elements compostos es desglosent o no per cada una de les capes o materials.


…com identifico al model els amidaments del pressupost?

Al seleccionar una o més línies d’amidament automaticament apareixen seleccionats al model de Revit els elements als que corresponen.
També pot localitzar des del model les línies d’amidament de l’element o elements a Presto.

Trobarà més informació i detalls al document BIM 5D amb Presto


Provi Cost-It

Soliciti al formulari “+INFO” la darrera versió de Presto i Cost-It i utilitzi el complement en mode de prova.


Productes disponibles

Cost-It

Generació automàtica dels amidaments a partir d’un model BIM

Comments are closed.