Presto a l’etapa de la planificació

Presto a l’etapa de la planificació

Presto disposa de les eines necessàries per ajudar a les tasques prèvies a l’execució de l’obra.

Planificació econòmica i financera d’ingressos i costos

La planificació econòmica inclou tres tasques relacionades:

 • Afegeix un pressupost de cost estimat, paral·lel al de venda, per l’empresa constructora que prepara una oferta i analitza el marge
 • Permet periodificar l’execució de l’obra per fases, obtenint una planificació de costos per al promotor o una planificació d’ingressos i despeses per a l’empresa constructora
 • Permet obtenir una planificació financera en les fases més inicials del projecte i així conèixer les necessitats d’inversió, les despeses financeres i l’anàlisi de la rendibilitat

Planificació tècnica o temporal

Presto complementa la planificació temporal tradicional del diagrama de barres, basada en precedències, amb sistemes específics per a la construcció de característiques totalment exclusives:

 • Integració total de despeses i temps
 • Estimació de durades per rendiments i per costos
 • Suport d’enllaços dobles
 • Diferents comportaments per a cada tipus de concepte
 • Creació de precedències seqüencials

Gestió de compres i sots-contractes

La gestió de compres permet realitzar el procés complet de contractació i aplecs dels recursos per a executar l’obra.

 • Sol·licitar ofertes i escollir la més adequada, abans de l’execució
 • Agilitzar la introducció de comandes, albarans i factures
 • Proporcionar un sistema integrat de costos

Comments are closed.