Yearly Archives: 2019

Mesurar un model en format IFC amb Cost-It

“Medir un modelo en formato IFC”Document original de RIB Spain, traduit par ÀBAC Consultors del Vallès” El format IFC, “Industry Foundation Classes”, és un format de dades d’especificació oberta definit per la organizació buildingSMART que permet la interoperabilitat entre diferents … Continue reading

Com assignar recursos a l’obra: diferència entre Primavera i Presto

“Cómo asignar recursos a la obra: diferencia entre Primavera y Presto”Document original de RIB Spain, traduït per ÀBAC Consultors del Vallès” Aquest text desenvolupa a Presto l’exemple del document “Primavera P6 – Adding Generic Labor Resources to a Project” publicat … Continue reading