Daily Archives: 29/07/2019

Mesurar un model en format IFC amb Cost-It

“Medir un modelo en formato IFC”Document original de RIB Spain, traduit par ÀBAC Consultors del Vallès” El format IFC, “Industry Foundation Classes”, és un format de dades d’especificació oberta definit per la organizació buildingSMART que permet la interoperabilitat entre diferents … Continue reading