Importació de pressupostos a partir de formats internacionals

Madrid, a 7 Setembre del 2012 Aquest document descriu la manera com les dades dels pressupostos generats amb diferents programaris, com l’alemany GAEB DA o el mexicà Opus, poden ser importats a Presto per estalviar temps i errors La expansió internacional de les empreses constructores espanyoles que utilitzen Presto requereix que sovint necessitin importar pressupostos en diferents formats. Soft disposa d’un servei per a realitzar aquestes importacions, amb diferent grau d’automatització, en funció de la probabilitat que el procés hagi de ser repetit en el futur. Recentment s’han importat satisfactòriament pressupostos en els formats GAEB DA i Opus. El format GAEB DA es un sistema utilitzat a Alemanya, basat en XML, que permet intercanviar dades tant en fase de pressupost com d’oferta, contractació i certificació. Després d’importar el pressupost, el sistema de traducció automàtica incorporat a Presto 12 permet identificar els elements en espanyol amb el detall necessari per a realitzar l’oferta. El procés conjunt d’importació i traducció permet licitar obres en els països de parla alemanya amb tanta facilitat com els contractistes locals.

Devis en format GAEB DA XML

Devis importés à Presto avec sa traduction

El programa Opus s’utilitza fonamentalment a Mèxic i s’importa el format original, basat en taules DBF, i inclou els pressupostos, els amidaments i la justificació dels preus. Donada la variabilitat dels formats que es poden presentar, cada nou cas requereix un anàlisis previ de la viabilitat, però quasi sempre es possible recuperar la informació, excepte en format no documentats de programes molt específics, evitant tant les hores de treball com els inevitables errors si s’hagués re-introduït la informació manualment. Mes informació sobre Presto a www.presto.ma i a www.presto.es Traducció del document original: Importación de presupuestos en formatos internacionales

Comments are closed.