A Casablanca com a casa

Abac conseil du maroc, ja és a Casablanca.

ABAC Conseil du Maroc (filial d’ÀBAC Consultors del Vallès), distribuïdor i formador autoritzat de Presto, obre les seves portes a Casablanca, ón oferirà els serveis de consultoria, formació i implantació de programaris del sector de la construcció a empreses catalanes, espanyoles i del Magreb.

Presto és l’eina informàtica d’amidaments, pressupostos i control de costos del sector de la construcció més difós als països de parla hispana. La seva potencia i transversalitat el fan cada vegada més una eina imprescindible entre els diferents agents del sector per a la gestió i control de totes i cada una de les fases d’un projecte d’edificació i/o obra civil.

Amb Presto, tots els agents que intervenen en la promoció, disseny, planificació i control d’un projecte de construcció, poden resoldre les seves necessitats, tot compartint amb els altres agents la documentació d’una manera transparent i directe.

Des dels primers moments del projecte, en l’anàlisi de viabilitat i primeres estimacions de cost, fins a la finalització del projecte, amb l’obtenció dels resultats econòmics de l’obra, passant per les etapes de planificació, contractació i execució, Presto resolt les diferents i complexes problemàtiques d’una manera senzilla i fàcil d’entendre, i es comunica amb els altres programaris d’una manera natural i directe, tot permetent a l’usuari la presa de decisions en cada moment.

Àbac Consultors, distribuïdor i formador autoritzat de Presto i altres programaris específics per al sector de la construcció, és el responsable de la traducció i personalització de Presto al francès i català, així com de bona part de la personalització de les seves corresponents localitzacions.

Àbac Consultors empren aquesta nova etapa d’internacionalització tot comptant amb una important cartera de clients a Catalunya, molts d’ells presents al Marroc i a l’àrea del Magreb i a d’altres països de l’àrea europea.

Segueix-nos a les xarxes socials:

  1. Abac a Viadeo
  2. Abac a Linkedin
  3. Abac a Facebook
  4. Abac a twitter
  5. i també a:

Comments are closed.