Enllaços amb BIM

El sistema d’integració entre Presto i BIM es basa en un procés complet, orientat a les condicions reals del treball en l’estudi de projectes.

Integració entre Presto i Revit

La integració entre Presto i Revit es desenvolupa amb l’objectiu d’extreure la màxima informació possible d’un model Revit en un procés que sigui natural i pràctic.

Integració entre Presto i Allplan

La connexió de Presto amb Allplan s’ha afinat a partir de l’experiència de nombrosos usuaris per a obtenir el pressupost de manera que sigui útil durant l’etapa de projecte, com a anàlisi per a la pre-construcció i com a base per al seguiment durant la certificació. Els assistents per a Allplan contenen entitats gràfiques associades a les unitats d’obra del banc de preus de Guadalajara més habituals en el model BIM.

Enllaç amb AutoCAD

L’enllaç amb AutoCAD permet l’amidament de plànols en format DWG. Es poden mesurar plànols complexes, realitzats per tercers, sense necessitat de preparació prèvia o d’una estructura obligatòria. La col·lecció de blocs per a AutoCAD conté un element per a cada partida dels capítols del banc de preus de Guadalajara que acostumen a mesurar-se des del model de CAD.

Comments are closed.