Author Archives: vicens

Generar del pressupost a partir d’un model Revit

Cost-It, el complement de Presto per a Revit, genera el pressupost complet a partir de la informació continguda en el model BIM. Del model al pressupost WBS de categories i tipus Tots els elements de cada família i tipus apareixen … Continue reading

Millores de Presto 2014.03

Respecte de Presto 2014.02 Millores específiques de Presto 2014.03 (Traducció d’un extracte del document “Mejoras de Presto 2014.03”, SOFT, SA; Abril 2014) Suport de caràcters no llatins Els menús i opcions de programa es poden traduir en qualsevol idioma, eliminant … Continue reading

A Casablanca com a casa

Abac conseil du maroc, ja és a Casablanca. ABAC Conseil du Maroc (filial d’ÀBAC Consultors del Vallès), distribuïdor i formador autoritzat de Presto, obre les seves portes a Casablanca, ón oferirà els serveis de consultoria, formació i implantació de programaris … Continue reading

Presto 2014 – Nova versió

Ja està disponible la nova versió de Presto 2014. Presto fa un pas més en la seva millora com a eina líder en el sector per al control de projectes d’edificació i obra civil. La seva potencia i transversalitat entre … Continue reading

Com presentar una licitació amb Presto

Especialment en entorns internacionals L’objectiu d’aquest document/webinar és descriure el procés que pot seguir una empresa constructora per a preparar una licitació amb Presto, estructurant el pressupost del projecte en la forma adequada per a rebre ofertes dels seus proveïdors, … Continue reading

Flux de caixa i cost financer a partir de la planificació

Procés Realitzar el pressupost i la planificació amb la mateixa codificació d’unitats d’obra i activitats. Donar d’alta a Presto les fases (setmanes, mesos…) que es desitgin utilitzar per a calcular els pagaments. Importar la planificació al pressupost. Presto segmenta les … Continue reading

Ús d’activitats a Presto

La organització tradicional de les unitats d’obra en un pressupost es basa en capítols, organitzats normalment per oficis en una estructura jeràrquica de nivells anomenada Estructura de Desglossament del Treball, EDT. A partir d’una certa grandària d’obra es útil disposar … Continue reading

Integració de Presto i Revit

L’enllaç Presto i Revit està basat en un procés complet, orientat a extraure el màxim d’informació del model BIM per a la generació del pressupost. Funcions de Presto Revit Presto Revit conte dues macros o plug-ins predefinides. Assignació d’unitats d’obra … Continue reading

Excel i Presto

Alguns problemes de la utilització d’Excel per la gestió de costos en la construcció Aplicables també a qualsevol programari de propòsit general Els problemes derivats de la utilització d’Excel per a realitzar amidaments i pressupostos o qualsevol altre procés de … Continue reading

Importació de pressupostos a partir de formats internacionals

Madrid, a 7 Setembre del 2012 Aquest document descriu la manera com les dades dels pressupostos generats amb diferents programaris, com l’alemany GAEB DA o el mexicà Opus, poden ser importats a Presto per estalviar temps i errors La expansió internacional de les empreses … Continue reading